top of page

JÜPİTER OĞLAK'TA!

SATÜRN’ÜN  BURÇLARDA  HAREKETLERİ   (2.ci bölüm) 

( 1923-2023 )

-Gezegenler, temsil ettikleri özelliklerini;  horoskoplarda yerleştikleri burca, bulundukları ev konularına ve yaptıkları açılara göre gösterirler. (Asalet ve güçlerine göre)  Zodyakta diğer gök cisimleriyle ilişkilerine göre olumlu veya olumsuz  olaylar yaşanabilir.

 

Gezegenlerin, gökyüzü korelasyonları önemli. Hangi burçtalar, güçleri ,enerjileri ve açıları nasıl?     

 

-Gezegenler ,Güneş’e uzaklıklarına göre   ikiye ayrılır. İçsel ve dışsal gezegenler.

 

-Ay, Güneş, Merkür, Venüs, Mars içsel  gezegenlerdir. Hızlı hareket ederler ve kişilerin günlük yaşamında etkindirler. (Kontrol edebildiğimiz konularla ,düşüncelerle, davranışlarla, hareketlerle, duygularla vs. ile ilgili ) Bu nedenle bunlara kişisel gezegenler diyoruz.  Bazen  büyük  olayların tetikleyicisi  olabiliyorlar.

 

-Mars’tan sonra Asteroidlerle dolu bir kuşak var, sonra dış gezegenler gelir.                         

 

-Jüpiter , Satürn,Uranüs, Neptün, Pluto dışsal gezegenlerdir.

 

-Jüpiter ve Satürn dışsal gezegenlerdir ancak kişisel konularda da etkindirler. Kişisel olarak büyüme, genişleme, sınırlanma fonksiyonlarımızı temsil eder. Ama içinde yaşadığımız toplum ve kültürlerle ilgili dış koşulların konularını  da temsil ettiklerinden aynı zamanda  sosyal gezegenlerdir. (toplumsal)

 

-Jüpiter, Satürn,Uranüs, Neptün, Pluto’nun  zodyak hareketleri uzun ve kendileri büyüktür.(Pluto hariç)  En büyük gezegen Jüpiter sonra Satürn gelir.

 

-Uranüs, Neptün, Pluto  kolektif gezegenlerdir. Kolektif  bilinçdışını simgeler ve bilincimizin dışında kalırlar. Yavaş hareket ederler, burçlarda kalış süreleri uzundur ve yaptıkları açıları uzun süre devam eder. Nesiller üzerinde etkilidirler. Kişilerin haritalarında bulundukları ev konularında ve açılarıyla etkili olurlar.

 

-Satürn’ün etkilerini incelerken Uranüs, Neptün, Pluto’nun gökyüzü konumları da dünya  olaylarında etkili oluyor.

 

**Cumhuriyetimizin  kurulumundan sonra  Pluto’nun Yengeç’te olduğu ve Satürn’ün Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık’ta hareket ettiği dönemlerde  devletin yapısıyla ilgili çok önemli  kararlar, kanunlar ve yapılanmalar olmuş. (Ata’mızın ölümüne kadar olan zaman) Yoktan varolan bir devlet yapısında  her konunun bu kadar mükemmel  düzenlenmesi olağanüstü güzel.

 

*Satürn’ün burçlarda ki hareketlerine kısa örnekler verelim. 

 

-1 Ocak 1926 Miladi takvim ( Satürn  )  kullanılmaya başladı. Satürn Akrep’te.

 

-3 Mart 1926 ile 15 Mart 1929 arasında Satürn Yay burcunda.                                                                                                            

 -Bu dönemde Türk ticaret kanunu  (Yay)   -  İskan kanunu (Yay)  çıktı.

-İlk radyo yayını (Yay) başladı.  -Devlet demiryolları ve limanlar idaresi (Yay) kuruldu.

-İlk Uçak fabrikası  (Yay) açıldı.  -Alpullu ve Uşak şeker fabrikası açıldı  (Yay).

-İlk nüfus sayımı yapıldı.  -Harf devrimi. (Yay)   -Eczacılar ve Eczaneler hakkında kanun kabul edildi  (Yay)                                            ( tabii ki  bu kadar değil)

                                                          ****

**Kadınlara sosyal hakların verilmesi ile ilgili konular Satürn’ün yönettiği ve genelde iyi çalıştığı burçlarda hareketi sırasında olmuş. Akrep , Oğlak, Kova ve Balık burçları çok etkili.                                              

-17  Şubat 1926 da Satürn Akrep burcunda iken Medeni kanun  kabul edilmiş ve bu kanunla kadınlara evllikle ilgili ve sosyal yaşamda çok önemli haklar  verilmiş. - 4 Ekim 1926 da  Türk medeni kanunu yürürlüğe girdi.

 

-Satürn,  Akrep burcunda peregrin.  Akrep burcu, dayanıklılık ve sebatla, hayatta kalma mücadelesini,  değişim ve dönüşümü sağlayan burçtur.        Satürn, dayanıklılık ve güçle birleşmiş hırstır. İkisi de ölümü temsil ediyor, sert mizaçlı, zor enerjileri var ama  olumlu yönleriyle   gerçekler ve doğrularla uğraştıkları için  (ya cennet, ya cehennem),  Satürn  Akrep’te zorlansa da birlikte iyi çalışıyorlar. Bu konu da ülkemizin burcunun  Akrep olması da etkili .

 

-17 Şubat   haritasında  Güneş, Merkür, Venüs  ve Jüpiter Kova burcunda (eşitlik ve özgürlükçü )  yerleşmiş. Güneş, Merkür , TC haritasında Kanuni hakları yöneten 9.cu ev üzerinde. Venüs ve Jüpiter  ise  ortak kazanımlar, miras, veraset, sosyal güvenliği temsil eden 8.ci evde.(TC haritasında ) (evlilik  ve kız çocuklara  miras vs. yoluyla haklarını anlatıyor ) Kadınları temsil eden  Ay yüceldiği Boğa burcunda ve  yine sosyal yaşam , gruplar, meclis evi üzerinde.

-Transit Satürn TC haritasında 5.ci evdeki gezegen stelyumu  üzerinde ve Akrep’te bulunan natal Jüpiter’le kavuşum yapmış.  Mars yücelim burcu Oğlak’ta TC haritasında 7.ci ev girişinde.Hem günlük çalışma hayatında, hem evlilik  konularında kadınlara   haklar  ve değer verilmesi mücadelesini gösteriyor olabilir ama halen şu dönemde bile  bu konuda tam neticeye ulaşılamaması Mars’la bağlantılı olabilir mi?

 

* Ülkemiz  horoskopunda  5.ci evde  gezegen birikimi var. Dünya astrolojisinde bu ev tüm  eğlence  dünyası, sanat, sahne, tiyatrolar, sinemalar, çocuklar, gençler, spor, spekülasyon, kumar,  doğum oranı, elçiler, hükümet  temsilcileri, borsa, zevkler, eğitim sistemi, devlet  okulları, spor faaliyetleri, resmi törenleri  vs.temsil ediyor.

 Burada  Terazi’de Merkür ve Satürn , Akrep’te Güneş, Venüs, Şans noktası ve Jüpiter var.                                                          

 Bu gezegenlerin temsil ettikleri kişiler; Öğretmenler, gazeteler, gazeteciler, edebiyatçılar, yayıncılar, ticaret, eğitimli kişiler, laik kişiler, bankerler, komisyoncular, ressamlar, tüccarlar, terziler, yargıçlar, avukatlar, kadınlarla ilgili konular , nüfus artışı, doğum oranı, müzisyenler, sanatçılar, seçkin kişiler, zengin kişiler, üniversite öğrencileri, dindarlar, yaşlı kişiler, çiftçiler, toprak sahipleri, halkın acıları ve düş kırıklıkları, kömür, metal sanayi vs.   Yani neredeyse bütün yaşam konuları ve kişiler bu evle ve Terazi ve Akrep burcuyla bağlantılı. Yükselen burçta Yengeç (aile, ebeveynler, vatan, milliyetçilik, koruma, korunma ) olduğu için  ülkemiz  için çok önemliler.

 

-3 Nisan 1930 yılında kadınlara Belediye seçimlerine katılma hakkı verildi.  

 

 -Satürn Oğlak burcunda  TC horoskop’unda 7.ci evde yer alıyor.

  -Venüs, Kuzey düğüm ve Kiron TC haritasında yerel yönetimleri (belediyeler) ve parlementoyu temsil eden evdeler. Mars 13* Balık’ta ve natal Uranüs ile partil kavuşum yapmış ( yasalar, kanunlar evinde)  enerjiler kadersel olarak geliyor. 5.ci evde ki Satürn ve Merkür 11.ci evdeki Venüs’le karşıt açıda.(Karşıtlıklar mevcut)

 

*5 Aralık 1934 de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı veren kanun çıkıyor. Burada Satürn yönettiği, huzurlu olduğu eşitlikçi Kova burcunda.  

  

 Kuzey düğümde Kova’da. Uranüs Koç burcunda ve 11.ci evde. Mars, Neptün Başak’ta .Güneş ve Venüs, Yay burcunda ve 6.cı evde. Pluto Yengeç’te bulunuyor.

 

-8 Şubat 1935 seçimlerinde 18 kadın milletvekili seçildi. (Kova)

 

-18  Nisan 1935 İstanbul’da milletler arası (12.ci), ülkemizde  ilk kadın kongresi toplandı. ( Balık )                                                                  

 -31 Temmuz 1932 Keriman Halis Dünya güzeli seçildi. ( Kova  )

                                                  ****      

 **30 Kasım 1929  ile  24 Şubat 1932 arası Satürn Oğlak dönemi.

 

-Satürn Oğlak burcunda yönetici konumda ve oldukça hırslıdır, güç ve başarıya doymaz. Başarıyı sürdürmek için zalimleşmediği sürece önemli işler yapabilir..

 

- 30 Ocak 1930  Ulusal ekonomi ve araştırma kurumu kuruldu.(Oğlak)

- 20 Şubat 1930 Türk parasının kıymetini koruma kanunu (Oğlak)

- 17 Şubat  1930 Türk gazeteciler birliği kuruldu (Oğlak)

- 22 Mayıs  1930 Askeri ceza kanunu Kabul edildi.(Oğlak)

- 14 Haziran  1930 Askeri yargıtay kuruldu. (Oğlak)

- 15 Mart  1931 Yeni avukatlık kanunu Kabul edildi.(Oğlak)

- 3 Ekim 1931  Merkez bankası kuruldu. (Oğlak)

- 30 Aralık 1931 Tarım bakanlığı kuruldu.(Oğlak)

- 26 Mart 1931 gram, kilogram, ton, metre, kilometre ölçülerinin kullanılması yasayla kabul edildi. (Oğlak)

-23 Nisan 1929 da 23 Nisan ilk defa kutlandı.(Oğlak)

 

-27  Mayıs  1960 darbesi ( Satürn Oğlak)  (astroloji gerçekleri yazımda anlattım)

                                                             ****

 

-Balık burcu Satürn’ün en zorlandığı burçlardan birisidir. Satürn,Balık burcunun dağınıklığını ve kabullenme özelliğini kararlılık, dayanma gücü ve dengeyle değiştirmeye çalışır. İhtiyatlı ve yanlışların önünü kesip sonuca ulaşmakta yardımcı olur ancak yine de çok iyi karar vermede zorlanır.Burada bazen aşırı sorumluluk alma bazen gerçeklerden kaçma vardır. Bu nedenle değişken burçlarda hareketi zorlayıcı oluyor ve karmaşa yaratıyor. Balık burcuyla sanatsal ve iyi şeyler yapmak istiyor.

 

- 2  Haziran  1935  Pazar günü hafta sonu tatili yapıldı. (Balık)

- 1  Temmuz 1935 Denizcilik bayramı olarak kutlandı. (Balık)

- 20  Ekim  genel  Nüfus sayımı yapıldı. Nüfusumuz 16 milyon 158 bin 18 kişi. (Balık)

- 23  Ekim    1935  Etibank faaliyete başladı. (Balık)

- 1   Ocak    1936  Moskova’da ilk türk resim sergisi açıldı. (Balık)

- 9   Ocak    1936  Dil  Tarih Coğrafya okulu açıldı. (Balık)

-25   Ocak   1936 Bütün kabotaj Denizyolları idaresine bağlandı. (Balık)

- 21  Şubat   1936 İzmir Havagazı şirketi devletçe satın alındı. (Balık)

- 25  Mayıs  1936 Ankara- İstanbul uçak seferleri başladı. (Balık)

- 2  Kasım  Hıfzısıhha okulu açıldı.  (Balık)

- 3   Kasım  1936  Ankara Çubuk barajı açıldı. (Balık)

- 15   Aralık  1936 19 Mayıs stadı açıldı. (Balık)

- 4   Şubat   1937 İstanbul İktisat fakültesi açıldı. (Balık)

 

                                                     *****

**Satürn’ün Koç burcunda olduğu zamanlarla ilgili konular;

-Satürn Koç burcunda 3 lü yönetici ama düşük durumda. Koç,Satürn’ün en zorlandığı burçlardan birisi (Balık’tan sonra). Koç burcu inatçı, sabırsız ve dikbaşlıdır. Önce karar verip sonra düşünen burçtur. Satürn sabırlıdır, düzen ve sorumluluklarla ilgilidir. Doğaları birbirine zıttır, sert bir yapı , kısıtlamalar ve sıkıntılar verir.                           Satürn  Balık’ta harekete geçirme ,iradeli olmayla ilgili,  Koç burcunda ise yavaşlatma, düşünüp harekete geçirmekle ilgili zorlanıyor.

 

*Büyük  Ata’mızın ölüm haritasına bakalım. 

 

-Haritada Yay burcu yükseliyor. Güneş  ve Kuzey düğüm  Akrep’te 11.ci evde , Satürn Koç burcunda, Pluto Aslan burcunda ve 8.ci evde. Mars Terazi’de hükümeti, devlet başkanını temsil eden evde.

 

-TC haritasında  Satürn devlet başkanını temsil eden evde. (bir dönemi bitirmiş)  Transit Mars, natal Mars üzerinde vatan topraklarını  temsil eden evde Terazi burcunda bulunuyor.

 

Yükselen yöneticisi  Jüpiter 8.ci evi  yöneten Kova burcunda  8.ci evden 9.cu eve geçmiş. Güneş ve Kuzey düğüm Akrep’te.

 

Ay, TC haritası gibi İkizler’de 12.ci ev üzerinde, Transit Kiron tam yükselen ve natal Pluto üzerinde. (Halkın acısını ve  çaresizliğini anlatıyor)

 

**Erzincan depremi. 27 Aralık 1939 Saat: 02:00 .

12 Ekim 1939 da tam Güneş tutulması var, 26  aralık 1939 da  saat ;13:28 de Dolunay oluyor. Toprak ve ateş elementi baskın. Satürn, Güney Düğüm, Jüpiter Koç’ta, Merkür Yay’da, Pluto Aslan’da. Uranüs Boğa’da, Neptün Başak’ta Güneş Oğlak’ta. Ateş  ve toprak özellikleri birbirini hareketlendirmiş.

                                                                                                                                                                                                                                                                        ****   

 

*Satürn Boğa burcunda olunca; yaşamın güvenceye alınması gerçeği ön planda. Şartları muhafaza etme takıntısı  verir.

 

-2.ci Dünya savaşı ; 1 Eylül 1939 da  başladı.                                                                                                                                   

- Satürn, Uranüs  ve Güney düğüm Boğa’da. Satürn – Güney düğüm kavuşum  yapmış. Venüs, Güneş, Neptün Başak’ta. Jüpiter ve  Ay, Koç burcunda ölüm evindeler. Pluto Aslan’da.

Avrupa ve Asya’da bitiş zamanlarında Satürn Yengeç burcunda.

 

-17  Ağustos 1999 Gölcük depremi saat; 03:02 ;

-Yükselen burç Yengeç, Satürn, Jüpiter  Boğa burcunda, Mars, Ay, Kiron Akrep burcunda, Venüs, Güneş, Merkür ve Kuzey düğüm Aslan burcunda ve  Neptün, Güney düğüm ve Uranüs Kova burcunda yerleşmiş. Kare ve  karşıt açıdalar. Oldukça zor enerjiye sahip gökyüzü yerleşimi var.

Resmi  raporlara gore 17.480 ölüm, 23.781 yaralı.

Resmi olmayan raporlara gore 50.000 ölü, 100.000 e yakın yaralı var. 600.000 kişi evsiz kalmış.

 

-12 Mart 1971  Muhtırası  Astroloji gerçekleri yazımda anlattım.

-Satürn Boğa burcunda.

                                                               ****

 

**Satürn İkizler burcunda  iletişimde kısıtlanma veriyor, esnekliği zorluyor, karmaşa yaratıyor.

 

-İkiz kuleler terör saldırısı 11 Eylül  2001 Saat:10:28

-Yükselende ölümü temsil eden Akrep var, Satürn ve Ay  İkizler burcunda ve ölüm evinde. Kuzey düğümde burada. Güneş Başak’ta 11.ci evde. Yay burcunda Pluto ve Kiron var.

 

-19 Eylül 1971  Filiz Vural Avrupa güzeli seçildi. Satürn İkizler.

                                                      ****

 

*Satürn, Yengeç burcunda ,zararlı yerleşimde.-Satürn Yengeç’te sorumluluk almakta yetersizlik, kendine güven sorunu, ağır harekete geçme verdiğinden duygularda karmaşa verir, bu da sosyal yaşama aksediyor.

 

 

 ***Kıbrıs Barış Harekatı;  Ülke olarak ne kadar mutlu olmuştuk.  20 Temmuz 1974  Saat:06:05  Satürn Yengeç burcunda.

 

-Yükselen burç, Mars ve Ay  Aslan’da.  Güneş, Satürn, Merkür Yengeç burcunda ama sorunlar evi olan 12.ci evde.

-Yabancıları, yurtdışını temsil eden 9.cu evde Jüpiter Balık burcunda ve geri hareketli.

-Neptün ve Kuzey düğümü Yay burcunda  5.ci evde intercept (kıstırılmış) ,Venüs ve Güney düğüm sosyal yaşam, gruplar, yabancı devletlerle ilişkiler evinde intercept İkizler burcunda. Yabancı ülkelerin engellerini harita nasıl açıklıyor.

-Yurt  topraklarını temsil eden 4.cü evde Terazi’de Uranüs var ve hükümeti temsil eden 10.cu evde ki Kiron’la karşıt açıda.  Adeta bitmeyen senfoni.   Sevindiren konu en azından yavru vatandaki halkımıza yapılan eziyetler son bulmuş oldu. Daha güvenli ve huzurlu yaşama kavuştular.

 

 

 *KKTC Bağımsızlık tarihine bakalım.15 Kasım 1983 Saat 09:00  Satürn Akrep’te.

 

-Güneş burcu ülkemiz  gibi  Akrep, yükselen Yay burcu.  Pluto ve Satürn’de Akrep’te, Güneş  Akrep, Merkür Yay'da meclis, parlamento evinde. Yay burcunda birikim var. Uranüs, Jüpiter  Güney düğüm'de Yay burcunda ama   şartları kontrol edemediğimiz 12.ci evde  yerleşmişler.  Yabancı ülkelerin KKTC’ni  tanımamasını  bu yerleşim  ne kadar  güzel anlatıyor.

- Akrep  ve Yengeç  vurgusu,  Kuzey Kıbrıs’ın  Türkiye  Cumhuriyeti ile  karmalarında ki  bağlantıyı  zaten  açıklıyor. Gerisi teferruat.

                                                           ****

- 29 Ekim 1973  Boğaziçi köprüsü açıldı. Satürn Yengeç.                                                                                                                   

 

- 26 Ocak 1974 İzmir’de “VAN “ yolcu uçağı düştü. 62 kişi öldü.

 

- 3 Mart 1974  Sivil havacılık tarihinin en büyük kazası. “Ankara” yolcu uçağı  Paris’in Orly havaalanı yakınlarında düştü. 335 yolcu, 12  mürettebat öldü.                                                                                                  

 

-30 Haziran 1974 memurlara iki günlük hafta sonu tatili uygulaması başladı.

 

-30 Ocak 1975  THY nin “Bursa” isimli uçağı elektriklerin kesik olması nedeniyle Yeşilköy’e inemeyip Marmara denizine düştü. 42 kişi yaşamını yitirdi.

 

-6 Eylül 1975  Lice depremi. 3000 den fazla kişi öldü. 7000 e yakın ev yıkıldı.

                                                     ****

 

 *Satürn Aslan’da Zararlı yerleşim’de. Yaratma isteği ve özgüven pik yapıyor, yaptığı şeylere karşı çıkılmasını kabul edemiyor. İtibar kazanma, kendini aşırı ortaya koyma verir. Yanlışlık ve yalnızlık.

 

-24 Kasım 1976 Van Çaldıran-Muradiye 7,2 şiddetinde deprem. 3840 kişi öldü.

 

-2 Haziran 1977 de  Bülent Ecevit  5 Haziran seçimleri için  radyodan yaptığı propaganda konuşmasında; Halka Taksim mitinginde kendisine suikast düzenleneceği yolunda istihbarat raporu verildiğini ve bu yüzden ertesi gün hiç kimsenin mitinge gelmemesini istedi. Sadece kendisinin gideceğini bildirdi.  (Yorum yok ,bu kadar iyi  insanlar da bu ülkede yer aldı.)

                                                                    ****

 

*Satürn Başak; Satürn Merkür’ün yönettiği burçlarda rahattır, Başak’la  doğaları uyumlu  ama maddi yönden ikisi de güvende olmak ister, dengeli olamazlar, kısıtlar, kıtlık yaratır. Her zaman söylediğim gibi Satürn değişken burçlarda esnek olmayı zorluyor , karmaşa ve terör yaratıyor.

 

* 12 Eylül 1980 darbesi  ( Astroloji gerçekleri yazımda anlattım)

Darbe öncesi Satürn Aslan döneminde başlayan maddi sıkıntı, döviz sorunları, Satürn Başak’a geçtikten sonra enerji, elektrik dahil her konuda ülkeyi çıkmaza sokmuş.

                                                                   ****

**Satürn Terazi’de,  Yücelim burcunda ve üçlü yönetici. Satürn burada dengeli, adaletli  ama çabuk karar veremez, fırsatları kaçırır. Denge sorunu olabiliyor ama yine de iyi şeyler üretiyorlar.

 

*Yabancıların  ülkemizde mülk edinmesiyle ilgili konuya bakalım.

  -Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 1924 yılında “Köy yasası “ile yabancıların ülkemizde toprak sahibi olması yasaklanmış. Satürn Terazi'de, Terazi burcu ülke topraklarını gösteren evde yerleşik ,Pluto Yengeç burcunda.

-1934 yılında “Tapu yasası “ ile bazı şartlarla biraz daha yumuşatılmış. Satürn Kova burcunda.

-1984 yılında tekrar bir kanun çıkarılmış, iptal edilmiş Satürn ve Mars Akrep’te ve 1986 da  tekrar çıkmış   2.ci defa iptal edilmiş Satürn Yay burcunda, Pluto Akrep’te..

 -2003 yılında tekrar çıkarılmış Satürn Yengeç ,Pluto Yay’da ve 2005 yılında tekrar iptal edilmiş. Satürn Aslan  burcunda.                                                                                               

 

- En son 18 Mayıs 2012 de çıkarılan kanunla yabancıların mülk edinmesi kabul edilmiş. Bu haritada, Satürn Terazi’de.

 -TC natal Haritasında 5.ci evde gezegenlerin stelyumu var. Satürn ve Merkür Terazi’de, Güneş,Venüs,Şans noktası ve Jüpiter Akrep burcunda yerleşmiş.

-Transit Pluto, Oğlak burcunda ve yabancılarla ortaklıklar, dış ilişkiler, diplomatik ilişkiler evinde yerleşmiş.

-Transit Güneş, Merkür, Jüpiter Boğa’da, Ay Koç burcunda meclis, parlamento evindeler. Transit Uranüs Koç’ta ve hükümeti temsil eden evde.

 -Transit Satürn, natal Satürn’le kavuşum yapmış ve Türkiyenin 3.cü Satürn döngüsü yaşadığı zaman. Aynı zamanda Transit Ay düğümleri 6-12.ci  evlerden   natal Ay düğümleri  ile 3-9 evlerden kare açıdalar. Natal Satürn, Güneş ve Jüpiter (5.ci ev) Transit Güneş, Merkür ve Jüpiter’le (11.ci ev)  karşıt açıdalar.                                                   

Kadersel temaların önüne hiçbir şey geçemiyor.

                                                                     ****      

**Satürn Yay bucunda; Diğer değişken burçlara göre daha iyi  çalışıyorlar ama yabancı ülkelerle sorunlar çok. Terör bitmiyor.

 

 

  **Naim Süleymanoğlu Ocak 1986 yılında Bulgaristan’dan  kaçarak Türkiye’ye iltica etti.

  -Seul Olimpiyatlarına katılabilmesi için Türkiye Bulgaristan’a 1 milyon dolar ödedi.

-Satürn (devlet) ,Yay burcu (olimpiyatlar,spor) ),Güneş de Oğlak’ta (Devlet )

 

-20 Eylül 1988 Seul olimpiyatlarında Naim Süleymanoğlu Halterde Dünya şampiyonu oldu.

 6 Dünya, 9 olimpiyat rekoru kırdı. Türkiye’ye güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.

 

-Haritada Satürn (devlet imajı) , Uranüs (yeni vizyon)  Yay (olimpiyat,spor) burcunda, Mars Koç’ta, ( kas gücü, hırs, rekabet, spor, kazanmak)  Pluto Akrep’te.(büyük güç)   

 

-Satürn, Kova burcunda iken Naim 1992 Barcelona olimpiyatlarında 3 altın madalya aldı ve 1993 yıllarında yine başarılı oldu. Dünya şampiyonasında 3 Altın madalya aldı, ve 2 Dünya rekoru kırdı.

 

-Satürn’ün Balık burcunda olduğu  1995  yılında  Avrupa halter şampiyonasında 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Türkiye takım halinde 1.ci oldu.   1996 ‘ da Atlanta olimpiyatlarında 4 dünya rekoru kırdı. 3 kez ardı ardına olimpiyatlarda madalya kazanıp tarihe geçti,

 

 - 2000 yılında Satürn Boğa burcunda hareket ettiği dönemde sakatlığı ilerledi ve elendi.

 

-Kariyerinde 3 Olimpiyat altın, 8 dünya şampiyonluğu ,6  Avrupa şampiyonluğu var ,46 kez dünya rekoru kırdı. Dünyada en iyi halterci unvanını aldı.

                                                                         ****

-29 Nisan 1986 Çernobil nükleer reaktör  kazası; Satürn  ve Uranüs  Yay burcunda, Pluto, Akrep burcunda. Güneş Boğa’da, Mars, Ay, Neptürn Oğlak’ta.

                                                                                ****

                                 

           Yazılacak  çok şeyler var , şimdilik bu kadarı yeter sanırım.

Satürn’ün Oğlak burcuna gireceği zamanı bekliyorum, Pluto ile beraber ülkemiz  rotasını  doğru yöne                       çevireceklerini umut ediyorum, inanıyorum.  

                  

     

      Savaşların olmadığı mutlu, huzurlu bir ülkede yaşamak  arzusu ve  dileklerimle.

 

 

Sevgi Şentekin

 

 16  Kasım 2016  İzmir

bottom of page