top of page
< Back

Jüpiter Oğlak'ta

Jüpiter Oğlak'ta

Jüpiter Oğlak'ta

Jüpiter 19 Aralık 2007 de saat:22:11 de Oğlak burcuna giriyor ve 6 Ocak 2009 tarihine kadar bu burçta hareket edecek.
Oğlak burcunun yöneticisi Satürn de 2 eylül 2007 de Başak burcuna girdi.
Oğlak ve Başak toprak grubu burçlardır.Toprak elementi maddi güvenlik ve kazanım ihtiyacındadır.

Satürn ve Başak burcunun doğalarının (soğuk-kuru) aynı olması , Satürn’ün yönettiği (sorumluluk alma, gerçeklerle yüzleşme, çok çalışma ve disipline olma v.s) konularında enerjilerini rahatlıkla ortaya koyabileceğini gösteriyor.

28 Ocak 2008 de Pluto Oğlak burcuna giriyor ve toprak özellikleri çok daha fazla vurgulanıyor. Pluto’da Jüpiter’e enerjisiyle destek oluyor.

2008 yılı ayaklarımızı yere sağlam basacağımız, sahip olduklarımızın değerinin farkında olacağımız, maddeye dayalı yaşayıp , hissedeceğimiz bir yıl olacak
İdeallerimize ve hedeflerimize ulaşmak için sabırla ve titizlikle çalışmamız gerekecek. Azimli ve hırslı olacağız.

Jüpiter Oğlak burcunda düşük yerleşimde ve doğa olarak ta (sıcak ve nemli),Oğlak’la (soğuk-kuru) uygun değil ancak temsil ettikleri değerler açısından yine de uyumlu olabilecekler. Çünkü her ikisi de eylem tarzları farklı olmasına rağmen topluma yönelik çalışmakta. (Oğlak,aşırı ciddiyet,disiplinle ve karamsarlıkla yaparken , Jüpiter ise mutluluk ve iyimserlikle başarmaktadır.)

Şans, zenginlik, bolluk, bereket gezegeni Jüpiter maddi ve manevi kazanımlar veren en büyük zenginlik ve iyilik gezegeni.
Oğlak’ta topluma hizmet etmek,yönetmek ihtiyacında ve maddi kazanımların nasıl kazanılacağının plan ve programını toprak burçları içinde en iyi yapabilen burçtur.
Bu iki büyük gücün etkisiyle 2008 de kazanımlarımız artabilir ve Oğlak etkisiyle
kazanımlarımızı değerlendirmede başarılı olabiliriz.

Ancak Jüpiter ‘in Oğlak’a girdiği 19 Aralık’ta Satürn Başak burcunda geri harekete başlıyor. 3 Mayıs’a kadar geri harekette kalacak. 2008 yılında Jüpiter ve Satürn’ün iki defa Üçgen açısı var, Satürn bu olumlu açıya rağmen geri hareket döneminde Jüpiter’in coşkusunu biraz azaltıyor.
Üstelik Satürn 3 Mayıs 2008 de geri hareketini bitirdikten sonra 9 Mayıs’ta Jüpiter geri hareketine başlıyor ve 8 Eylül 2008’ e kadar geri hareket ediyor.
Ayrıca 19 aralık günü, Jüpiter’in Yengeç’te geri giden Mars’la da karşıt açısı var. Bunun etkisiyle hoşgörüsüz ve bencil davranabiliriz. Mars 28 Ocak’a kadar geri harekette olacak.

Jüpiter’in Oğlak’a girdiği 19 Aralık’ta gökyüzü enerjileri çok olumlu, diğer gezegenler arasında güzel açılar var ama Jüpiter’in Mars’la karşıt açısı , Satürn’ün geri harekete başlaması ve Jüpiter’in 2008 deki geri hareketi nedeniyle Jüpiter’in etkilediği konularda tam neticeye ulaşmakta zorlukların olacağını, maddi ve manevi kazanımlarımızın zayıflayacağını, aşırı cimri veya savurgan davranabileceğimizi düşündürüyor.

2008 yılında Jüpiter’in Uranüs’le de uzun süre altmışlık açısı var.Bu açı etkisiyle de önümüze umulmadık fırsatlar da çıkabilir.

Jüpiter hareket ettiği burçları bir yıl boyunca taçlandırıyor.
2008 yılında ufak tefek engeller olsa da bu güzelliklerini sürdürecek .

2008 Gökyüzü yerleşimi en çok Toprak grubu burçları ,ikinci derecede su grubu burçları etkileyecek

Oğlaktaki Jüpiter’in burçlardaki etkilerini hangi hayat alanlarında hissettireceğine kısaca değinelim.
Yükseleni Koç olanlar: Meslek ,kariyer, anne ile ilgili konularda,
Yükseleni Boğa olanlar: Yüksek öğrenim,uzun yolculuklar, yurt dışıyla ilgili konularda,
Yükseleni İkizler olanlar:Ortak kazanımlar, Miras,borçlar,vergiler konusunda,
Yükseleni Yengeç olanlar:Evlilikte,ortaklıklarda,
Yükseleni Aslan olanlar:Günlük rutin işlerde, çalışma ortamında, sağlıkla ilgili konularda,
Yükseleni Başak olanlar: Çocuklar,aşk,zevklerle ilgili alanlarda
Yükseleni Terazi olanlar: Ev, Aile ,mal,mülk konularında,
Yükseleni Akrep olanlar: Çevre, kardeşler, iletişimle ilgili olarak,
Yükseleni Yay olanlar:Maddi kazanımlarla ilgili alanlarda
Yükseleni Oğlak olanlar: Bireysel gelişim, büyük şanslar, yeni başlangıçlarla ilgili konularda,
Yükseleni Kova olanlar:Kontrol dışı faktörler,düşmanlar, sağlıkla ilgili olarak,
Yükseleni Balık olanlar:Arkadaşlar, sosyal yaşam, grup çalışmalarında hissedeceklerdir.

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Jüpiter’in Oğlak’ta olduğu dönemler ve bu dönemlerde Oğlak ve Jüpiter’in temsil ettiği konularla bağlantılı olan önemli olaylar

19 Aralık 1924 -- 7 Ocak 1926 arası:
**30 kasım1925 Tekke ve zaviyeler ile türbelerin(Jüpiter) kapatılmasına (Oğlak) dair kanun (Jüpiter) yürürlüğe girdi.
**26 Aralık 1925 Türkiye’de uluslararası(Jüpiter) takvim(Oğlak) ve saatin (Oğlak) kullanılması TBMM ‘de iki ayrı yasa (Jüpiter) ile kabul edildi.

3 Aralık 1936---21 Aralık 1937 arası:
**5 Şubat 1937 Anayasanın (Jüpiter) ikinci maddesinde laiklik (Oğlak)ilkesine yer verilerek Türkiye Cumhuriyetinin Laik bir devlet (Oğlak)olduğu belirtildi.

16 Kasım 1948---1 Aralık 1949 arası:
**9 Ağustos 1949 Türkiye (Oğlak) Avrupa konseyi (Jüpiter) üyesi oldu.

2 Mart 1960 –16 Mart 1961 arası :
**27 Mayıs 1960 Askeri (Oğlak)darbesi (Satürn’de Oğlak’ta)
**16 Ağustos 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu.(Oğlak) Zürih ve Londra antlaşmaları’na(Jüpiter) dayanılarak Türk alayı(Oğlak) Kıbrıs’a yerleşti.
**14 Ekim 1960 Yassıada duruşmaları (Jüpiter) başladı.
**23 Ekim 1960 Genel nüfus sayımı yapıldı.
**14 Aralık 1960 Türkiye(Oğlak) 18 batılı ülke ile (Jüpiter) İktisadi (Oğlak)İşbirliği ve Kalkınma Antlaşması ‘nı (Jüpiter) imzaladı.

7 Şubat 1972 –24 Şubat 1973 arası:
**1 Ocak 1973 İngiltere,İrlanda ve Danimarka AET üyesi oldu.

20 Ocak 1984 –7 Şubat 1985 arası:
**6 Ocak 1984 Türk parasını koruma kanununda(Jüpiter) yapılan bir değişiklikle döviz taşımak suç olmaktan çıktı.
**8 Mayıs 1984 Türkiye(Oğlak) Avrupa Konseyi’ne (Jüpiter) kabul edildi.
**1 Ocak 1985 Katma Değer Vergisi(Oğlak) yürürlüğe girdi. (Jüpiter)
4 Ocak 1996 –22 Ocak 1997 arası:
**3 Haziran 1996 Habitat Kent Zirvesi İstanbul’da başladı.


2008 yılının ne istediğinizi,ne yaptığınızı ,neyi nasıl kullanmanız gerektiğini çok iyi değerlendireceğiniz bir yıl olması dileğiyle.

Sevgi Şentekin

21 Kasım 2007 İzmir

bottom of page