top of page

JÜPİTER OĞLAK'TA!

JÜPİTER OĞLAK'TA

      Jüpiter, 19 Aralık 2007 saat 22:11 de Oğlak burcuna giriyor ve 6 Ocak 2009 tarihine kadar  bu burçta hareket edecek.

      Oğlak burcunun yöneticisi Satürn de 2 eylül 2007 de Başak burcuna girdi.

      Oğlak ve Başak  toprak grubu  burçlardır. Toprak elementi  maddi güvenlik ve kazanım ihtiyacındadır.

   

      Satürn ve Başak burcunun doğalarının (soğuk-kuru) aynı olması, Satürn’ün yönettiği konularda (sorumluluk alma, gerçeklerle yüzleşme, çok çalışma ve disipline olma vs )  enerjilerini rahatlıkla ortaya koyabileceğini gösteriyor.

  

     28 Ocak 2008'de  Pluto  Oğlak burcuna giriyor ve toprak özellikleri çok daha fazla vurgulanıyor. Pluto’da Jüpiter’e enerjisiyle destek oluyor.

 

     2008 yılı ayaklarımızı yere sağlam basacağımız, sahip olduklarımızın değerinin farkında olacağımız, maddeye dayalı yaşayıp hissedeceğimiz  bir yıl olacak. İdeallerimize ve hedeflerimize ulaşmak için sabırla ve titizlikle çalışmamız gerekecek. Azimli ve hırslı olacağız.

 

     Jüpiter Oğlak burcunda, düşük yerleşimde ve doğa olarak da  (sıcak ve nemli), Oğlak’la (soğuk-kuru) uygun değil, ancak  temsil ettikleri değerler açısından yine de uyumlu olabilecekler. Çünkü her ikisi de eylem tarzları farklı olmasına rağmen topluma yönelik çalışmakta. (Oğlak bunu aşırı ciddiyet, disiplinle ve karamsarlıkla yaparken, Jüpiter ise mutluluk ve iyimserlikle başarmaktadır.)

   

      Şans, zenginlik, bolluk, bereket gezegeni Jüpiter, maddi ve manevi kazanımlar veren en büyük zenginlik ve iyilik gezegeni.

 

      Oğlak da topluma hizmet etmek, yönetmek ihtiyacında ve maddi kazanımların nasıl kazanılacağının plan ve programını toprak burçları içinde en iyi yapabilen burçtur.

 

       Bu iki büyük gücün etkisiyle 2008 de kazanımlarımız artabilir ve Oğlak etkisiyle kazanımlarımızı değerlendirmede başarılı olabiliriz. 

    

       Ancak Jüpiter‘in Oğlak’a girdiği 19 Aralık’ta, Satürn Başak burcunda  geri harekete başlıyor. 3 Mayıs’a kadar geri harekette kalacak. 2008 yılında Jüpiter ve Satürn’ün iki defa Üçgen açısı var, Satürn bu olumlu açıya  rağmen geri hareket döneminde Jüpiter’in  coşkusunu biraz azaltıyor. 

       Üstelik Satürn 3 Mayıs 2008 de geri hareketini bitirdikten sonra, 9 Mayıs’ta Jüpiter geri hareketine başlıyor ve 8 Eylül 2008’ e kadar geri hareket ediyor. Ayrıca 19 aralık günü, Jüpiter’in Yengeç’te geri giden Mars’la da karşıt açısı var. Bunun etkisiyle hoşgörüsüz ve bencil davranabiliriz. Mars 28 Ocak’a kadar geri harekette olacak.

 

       Jüpiter’in Oğlak’a girdiği 19 Aralık’ta, gökyüzü enerjileri çok olumlu, diğer gezegenler arasında güzel açılar var ama, Jüpiter’in Mars’la karşıt açısı , Satürn’ün geri harekete başlaması ve Jüpiter’in 2008 deki geri hareketi  nedeniyle Jüpiter’in etkilediği  konularda tam neticeye ulaşmakta zorlukların olacağını, maddi ve manevi kazanımlarımızın zayıflayacağını,  aşırı cimri veya savurgan davranabileceğimizi düşündürüyor.

   

       2008 yılında Jüpiter’in Uranüs’le de uzun süre altmışlık açısı var. Bu  açı etkisiyle de önümüze umulmadık  fırsatlar da çıkabilir.

 

      Jüpiter hareket ettiği burçları bir yıl boyunca taçlandırıyor. 2008 yılında ufak tefek engeller olsa da bu güzelliklerini sürdürecek.

 

      2008 Gökyüzü yerleşimi en çok toprak grubu burçları, ikinci derecede  su grubu burçları etkileyecek.

 

      Oğlaktaki Jüpiter’in burçlardaki etkilerini hangi hayat alanlarında hissettireceğine  kısaca değinelim: 

    Yükseleni Koç olanlar:  Meslek ,kariyer, anne ile ilgili konularda,

    Yükseleni Boğa olanlar: Yüksek öğrenim,uzun yolculuklar, yurt dışıyla ilgili  konularda,

    Yükseleni İkizler olanlar: Ortak kazanımlar, miras, borçlar, vergiler konusunda,

     Yükseleni Yengeç olanlar: Evlilikte,ortaklıklarda,

     Yükseleni Aslan olanlar: Günlük  rutin işlerde, çalışma ortamında, sağlıkla ilgili konularda,

     Yükseleni Başak olanlar: Çocuklar,aşk,zevklerle ilgili  alanlarda

     Yükseleni Terazi olanlar: Ev, Aile ,mal,mülk konularında,

     Yükseleni Akrep olanlar: Çevre, kardeşler, iletişimle ilgili olarak,

     Yükseleni Yay olanlar: Maddi kazanımlarla  ilgili alanlarda

     Yükseleni  Oğlak olanlar:  Bireysel gelişim, büyük şanslar, yeni başlangıçlarla ilgili konularda,

     Yükseleni Kova olanlar:Kontrol dışı faktörler,düşmanlar, sağlıkla ilgili olarak,

     Yükseleni Balık olanlar: Arkadaşlar, sosyal yaşam, grup çalışmalarında hissedeceklerdir.

 

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Jüpiter’in Oğlak’ta olduğu dönemler ve bu dönemlerde Oğlak ve Jüpiter’in temsil ettiği konularla bağlantılı  olan önemli olaylar:

 

                  19 Aralık 1924 -- 7 Ocak 1926 arası

** 30 Kasım 1925:

Tekke ve zaviyeler ile türbelerin (Jüpiter)  kapatılmasına (Oğlak) dair kanun (Jüpiter) yürürlüğe girdi.

**26 Aralık 1925:

Türkiye’de uluslararası (Jüpiter)  takvim (Oğlak) ve saatin (Oğlak) kullanılması TBMM ‘de iki ayrı yasa (Jüpiter) ile kabul edildi.

 
                       
 3 Aralık 1936---21 Aralık 1937 arası


**5 Şubat 1937  Anayasanın (Jüpiter) ikinci maddesinde laiklik (Oğlak)ilkesine yer verilerek Türkiye Cumhuriyetinin  Laik bir devlet (Oğlak)olduğu belirtildi.

 

                         16 Kasım 1948---1 Aralık 1949 arası

**9 Ağustos 1949 Türkiye (Oğlak) Avrupa konseyi  (Jüpiter) üyesi oldu.

 

                          2 Mart 1960 –16 Mart 1961 arası 

**27 Mayıs 1960 Askeri (Oğlak)darbesi  (Satürn’de Oğlak’ta)

**16 Ağustos 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu.(Oğlak) Zürih ve Londra antlaşmaları’na(Jüpiter) dayanılarak Türk alayı(Oğlak) Kıbrıs’a yerleşti.

**14 Ekim 1960 Yassıada duruşmaları (Jüpiter) başladı.

**23 Ekim 1960 Genel nüfus sayımı yapıldı.

**14 Aralık 1960  Türkiye(Oğlak) 18 batılı ülke ile (Jüpiter) İktisadi (Oğlak)İşbirliği ve Kalkınma Antlaşması ‘nı (Jüpiter) imzaladı.

 

                            7 Şubat 1972 –24 Şubat 1973 arası

**1 Ocak 1973 İngiltere,İrlanda ve Danimarka AET üyesi oldu.

 

                            20 Ocak 1984 –7 Şubat 1985 arası

**6 Ocak 1984 Türk parasını  koruma kanununda(Jüpiter) yapılan bir değişiklikle döviz taşımak suç olmaktan çıktı.

**8 Mayıs 1984 Türkiye(Oğlak) Avrupa Konseyi’ne (Jüpiter) kabul edildi.

**1 Ocak 1985 Katma Değer Vergisi(Oğlak) yürürlüğe girdi. (Jüpiter)

                     4 Ocak 1996 –22 Ocak 1997 arası

**3 Haziran 1996  Habitat Kent Zirvesi İstanbul’da başladı.

 

 

 2008 yılının ne istediğinizi,ne yaptığınızı ,neyi nasıl kullanmanız gerektiğini çok iyi değerlendireceğiniz bir yıl olması dileğiyle.

 

Sevgi  Şentekin

 

21 Kasım 2007  İzmir

bottom of page