top of page

JÜPİTER OĞLAK'TA!

ASTROLOJİ GERÇEKLERİ

                                      

       Yaşanılan  olaylar  sırasında gökyüzünden  dünyaya akseden  ve olayları  tetikleyen güçlerin  neler olduğunu  her zaman çok merak ediyorum. İncelediğim her olaydan sonra da Astroloji’ye hayranlığım  daha da fazla artıyor.

 

              Jüpiter’in Oğlak’ta  hareket ettiği dönemleri araştırırken bir olay  çok dikkatimi çekti. 27 Mayıs 1960 Devrimi! 

 

        Bu askeri müdahale ile Jüpiter’in ve Oğlak burcunun  bağlantısını incelemek şart olmuştu, ancak  ülkemizde 27 Mayıs’tan sonra , 12 Mart 1971 Muhtırası ve 12 Eylül 1980 İhtilalini de yaşadık. Bu üç önemli tarihin astrolojik haritalarının birbiriyle benzerlikleri  ve ortak noktaları neler olabilirdi? 

       Burçların, evlerin ve gezegenlerin yerleşimlerini ve oynadıkları rollerini  inceleyip,  tespit ettiğim astrolojik göstergeleri sizlerle paylaşmak  istedim.

 

            27 Mayıs 1960  saat: 04:00  Ankara ‘ya göre çıkardığım haritada  27*02’ Boğa burcu yükseliyor. Huzuru arayan, güvenilirliğe önem veren, riske atılmaktan hoşlanmayan, ayakları yere sağlam basan, mevcut şartların değişiminden hoşlanmayan Boğa burcu toprak elementinden ve sabit niteliktedir. Yöneticisi Venüs yükselende  yönettiği Boğa burcunda yerleşmiş (güçlü) ve halkın  memnuniyetini ve eylemin barışçıl bir şekilde kötü neticeler olmadan  gerçekleştiğini  gösteriyor. Venüs aynı zamanda 6.cı ev (silahlı kuvvetler, polisler, çalışanlar, sivil toplum v.s) yöneticisi ve 11.ci ev (Ulusal amaçlar, ulusal servet, devlet karşıtları v.s) yücelme yöneticisi. 

              Venüs’ün   10.cu evde ki Kiron’la   kare açısı var. Bu açı halkın hükümetin uygulamalarına  karşı olduğunu belirtiyor.

     10.cu evdeki Kiron ,sosyal ve politik yaşamdaki  başarısızlıklar ve  yapılan hatalarla ilgilidir. Bulunduğu alanda  problemler vardır.

 

               Güneş ,Merkür  ve Ay İkizlerde  1.ci evde yerleşmiş.

              Güneş, 4.cü (Muhalefet partisi ,aileler,ölüm ,değişim evi) ve 12.ci ev (hapishaneler,gizli düşmanlar,kayıplar,üzüntü ve endişe getiren durumlar) yöneticisi olarak İkizler’de asaletsiz yerleşimde.

  

    Merkür 2.ci (Ülke milli geliri v.s) ve 5.ci ev (gençler,sporcular,orta kademe yöneticiler v.s) yöneticisi. İkizlerde burç yöneticisi ve kendi üçlüsünde yerleşmiş güçlü durumda ve 1.ci evde ki  yerleşimi de gücüne güç katmış  durumda.

     

                Ay, 3.cü ev ( Basın, yakın komşular , öğretmenler v.s) ve  ASC yöneticisi (Halkın durumu v.s) İkizler  burcunda  asaletsiz durumda.

 

       Astrolojik haritalarda Güneş  hükümette ki yüksek yetkilileri, Başbakanı da  temsil ediyor. Güneşin burada iki güçlü  gezegen arasında kalması Venüs (Halk,Ordu) ve Merkür  (Eğitimciler, basın, gençlik ),  ne kadar çaresiz durumda  olduğunu ve  kendini anlatamadığını gösteriyor.

  

       Haritada hükümetin temsilcisi Kova burcunun yöneticisi Satürn 9.cu evde Oğlak’ta geri hareket ediyor. Bu da  hükümet ve Başbakan’ın  hukukla, mahkemelerle, medya, üniversite yöneticileri ve üniversite öğrencileriyle  başının dertte olduğunu ve  kötü olayların olabileceğini gösteriyor. Satürn 6.cı, 9.cu ve 10.cu ev yöneticisi) 5.ci evde ki Kuzey düğümü ile üçgen açıda.

             Satürn’ün yüksek öğrenim  evinde Oğlak’taki yerleşimi,  Harbiye öğrencilerinin  bu askeri eylemde ki  rollerini de ne kadar güzel  açıklıyor.

  

          Jüpiter 3.cü, 8.ci ve 11.ci ev yöneticisi olarak 8.ci evde Oğlak’ta geri harekette bulunuyor. Zarar görmüş. 8.ci evde düşük olduğu Oğlak’ta geri hareket eden Jüpiter, ulusal borçları, halkın gelirinin azalmasını, ekonomik güçlükleri, iş çevrelerinin zor durumda olduğunu gösteriyor.

             Jüpiter 5.ci ev girişinde ki Başak’taki Pluto ile üçgen açıda. Bu açı yeni başlangıçları ve değişimi tetikliyor.  Başak’taki Pluto 10.cu evde ki Kiron ile karşıt  duruyor. 10.cu ev  hükümeti,devletin yönetimini, ülke imajını ve prestijini gösterir.

          Pluto Başak’ta ve 5.ci evde, toplum ihtiyaçlarını düzenleme ihtiyacında olduğundan rahat duramıyor.

 

      Mars 12.ci ev girişinde ve yönetici olduğu Koç’ta  yerleşmiş.Güçlü durumda. Ordunun sorumluluk aldığını, olaylara hakim olduğunu belirtiyor. 12.ci evdeki Şans noktası da bu konuda Mars’a  yardım ediyor.

 

      Uranüs 4.cü evde (Muhalefet ve hükümete karşı  olanlar evinde  duruyor,10.cu evi görüyor. Uranüs Modern astrolojide Kova burcu yöneticisi yani haritada hükümeti de  temsil ediyor. Ancak 4.cü evde zararlı olduğu Aslan burcunda yerleşmiş ve 10.cu eve karşıt yerleşimde,1.ci evde ki olayın mimarlarından güçlü Merkür ile altmışlık açıda.Ani değişimleri,yıkıcı etkileri ,yeni bir şeylerin başlamasını tetikliyor. 

 

       Önemli yerleşimlerden birisi de sabit yıldızlardan Algol  ASC de yerleşmiş. Algol:25*28’ Boğa da  bulunuyor. Cinayet,adam öldürme, başın kesilmesi ile ilgilidir. Bu askeri eylemde maalesef  idam olayımız var. 3 kişi idam edildi, çok uzun süre mahkum olanlarda var.

 

    Kısa olarak T.C haritası üzerinde 27 Mayıs haritasını incelersek:

  -Transit Satürn  (retro) 7.ci evden geçiyor,1.ci evi görüyor.

 -Transit Jüpiter (retro) 7.ci eve girmek üzere, natal Ay’la karşıt açıda.

 -Transit Güneş,Merkür ve Ay 12.ci evin üzerinden hareket etmekte.

  -Transit Mars,10.cu ev üzerinde ve natal Mars’la karşıt açıda.

  

 -Transit Güney düğümüde 10.cu ev, Kuzey düğümde 4.cü ev üzerinde hareket halinde.

 

   İkincil  olarak yerleşim yönünden 27 Mayıs’la benzerlikleri fazla olan 12 Eylül 1980 Devrimini aktarayım.

 


 

aastroherc.jpg

   12 Eylül 1980 İhtilali

 

  12 Eylül 1980   saat: 04:00  Ankara’ya göre çıkarılan haritada 19* 33’ Aslan burcu yükseliyor.

       Ateş elementinden, sabit nitelikteki Aslan burcu  yükseldiğinde; kendini gösterme ve sahnede olma arzusunda, yönetken, geri planda kalmaktan hoşlanmayan, güçlü, dışa dönük, kendine fazla güvenen ve sahip olunan şartların değişmesini istemeyen bir  tavır gösteriyor. (Bu tavrı ülke olarak epeyce zaman gördük, (olayın kişiselleşmesini) )

         Yönetici Güneş 2.ci evde prensipli, titiz, muhafazakar Başak’ta yerleşmiş. Güneş ASC ve 9.cu ev (Yüksek öğrenim, üniversiteler, yabancı ülkeler v.s) yöneticisi.

 

              Haritada 10.cu ev hükümeti temsil ediyor, burada Boğa burcu var. Yönetici Venüs 3.cü ev (gazeteciler, yakın komşular, iletişim  v.s), 8.ci ev (halkın parası, krediler, borçlar, ölüm, değişim  v.s ) ve 10.cu ev (hükümetin kariyeri, prestiji vs) evi yöneticisi olarak 12.ci evde  asaletsiz olduğu Aslan burcunda yerleşmiş. Orduyu temsil eden Mars’la  kare açıda. Hükümetin ve Başbakan’ın zor durumda ve baskı altında olduğunu anlatıyor.

 

                 Mars 4.cü ev girişinde Akrep burcunda burç yöneticisi,  3.lü yönetici ve dekan yöneticisi olarak çok güçlü durumda.  4.cü ev girişinden (değişimler evinden ) 10.cu ev girişine karşıt açı yapıyor. 12.ci evde zarar görmüş 10.cu ev yöneticisi Venüs’ le kare açıda. Mars Silahlı kuvvetler temsilcisi olarak enerjisini  cesurca ve güçlü bir şekilde gösterme güdüsünde ve başarılı olacak güce sahip. Tamamen 10.cu eve odaklanmış durumda.

 

             Kiron yine 10.cu evde  yerleşmiş.Çok ilginç bir durum var. T.C kuruluş haritasında da Kiron 10.cu evde bulunuyor, ve askeri müdahale haritalarının  üçünde de  Kiron 10.cu evde yerleşmiş. İyi  yönetilmeyişimizin sebebi kadersel olarak bu olabilir mi ki?

 

      Diğer bir ilginç yerleşimde   üç haritada da Uranüs 4.cü evde  yerleşmiş, ikisinde sabit burçta  bir tanesinde öncü nitelikte duruyor. (Öncü nitelikte ki yerleşimi (Terazi) olayı ihtilal değil, Muhtıra olarak  yumuşatmış.)

 

      4.cü evde Akrep burcunda Uranüs var.  Uranüs Akrep’te yüceliyor güçlü durumda. ve Uranüs,  Aslan’da ki Kuzey Ay  düğümü ve Kova’da ki Güney Ay düğümü (1.ci –7.ci ev girişinde ) ile ve 10.cu evde ki Boğa’daki Kiron’la   büyük kare yapıyorlar.

Sabit burçlardan büyük kare, hedeflerden sapmadan iyi bir planlama ile başarmak ve sağlam temellere dayalı başarılar  elde etmek için hırs veren bir yerleşim.

 

      Harita yöneticisi Güneş’in ülkenin mali  kaynaklarından ,hazinesinden ,ekonomiden sorumlu 2.ci evinde yerleştiğini söylemiştik. Başak yönetimindeki 2.ci evde   Jüpiter ,Satürn ve Merkür var. Jüpiter ve Satürn Başak’ta  Merkür ise  Terazi burcunda bulunuyor. Ay ve Pluto’da Terazi’de ancak onlar 3.cü evde yerleşmişler.

 

        Bu haritada da 27 mayıs gibi yine toprak elementi güçlü olarak vurgulanıyor.

     Beni inanılmaz şaşırtan bir yerleşim her iki haritada gezegenler toprak –hava  grubunda çok sistemli sıralanmış. Bu haritada Başak-Terazi kombinasyonu var,halbuki 27 mayıs haritasında Boğa-İkizler işbirliği görünüyor.

 

        İhtilallerde en önemli vurgu bu olayın halka duyurulmasıdır. Hava burçları burada devreye giriyor.

 

       Özellikle bu haritada Ay’ın 3.cü evde ki yerleşimi çevre , radyo ve basın yoluyla iletişimi ne kadar güzel gösteriyor.

       Güneş,Jüpiter,Satürn,Merkür ve Ay zaten burada Askeri yönetim komitesini de gayet güzel açıklıyor.

            Bir başka önemli nokta Kiron’un 10.cu evden ,2.ci evde ki ASC yöneticisi Güneş’e ve 5.ci, 8.ci ve 12.ci ev yöneticisi Jüpiter’e üçgen açı yapıyor olması.

      Venüs (hükümet temsilcisi )  12.ci evde tam anlamıyla kıstırılmış durumda.

 

  Yine kısa olarak T.C haritası üzerindeki yerleşimi inceleyelim.

 

    **Transit Güneş, Jüpiter,Satürn, Merkür,Ay ve Pluto  Natal haritanın 4.cü evi üzerinde sıralanmış ve 10.cu eve bakıyor. Hatta Transit Merkür Natal haritada 4.cü evde ki Mars’la kavuşum yapmış. Düşüncelerin gerçekleşmesi ve işlerin çabuk hallolması açısından iyi bir yerleşim.

    **Transit Mars, Natal haritada 5.ci evde ki Güneşle kavuşumda.

Kararlılıkla ve büyük bir gayretle enerjik olarak başarıya ulaşılıyor.

   ** Transit Uranüs 5.ci evde ki Venüs ve Jüpiter’le kavuşumda.

 

12 Mart 1971 Muhtırası

 

       12 Mart 1971 saat :13:00  Ankara’ya göre çıkarılan haritada 24*23’Yengeç burcu yükseliyor.

          T.C kuruluş haritasının da yükseleninde Yengeç burcu var.

      Yengeç Burcu, su grubu ve öncü niteliğe sahip. Gelenekçi, milliyetçi, muhafazakar ve korumacı, kendini duygusal güvencede hissetmek isteyen,  manevi değerleri ön planda  tutan bir burçtur.

      Yönetici Ay 3.cü evde (iletişim,radyo,gazeteciler v.s) Başak’ta  kendi üçlüsünde yerleşmiş. Pluto’da Başak’ta Ay’la kavuşumdalar.( Ay ASC ve 11.ci ev yöneticisi)

 

      Uranüs yine 4.cü evde Terazi’de yerleşmiş. Yine 10.cu evde ki Kiron’la karşıt açıda. Terazi’de ki yerleşimi daha diplomatik davranışlı olmasını sağlıyor.

      Ay, 9.cu evde ki Güneş ve Merkür’le karşıt açıda ve 6.cı evdeki  Mars’la kare açıda.(T-kare)

      Güneş Hükümet temsilcisi olarak ,Merkür’le beraber 9.cu evde Balık burcunda asaletsiz yerleşimde ve 3.cü evde ki Ay ve Pluto ile karşıt açıda.

 

      Bu olay dolunay fazında , 27 mayıs ile 12 Eylül ise yeniay fazında  gerçekleşmiş.

 

        Mars, hem Hükümetin hem de ordunun temsilcisi olarak ,silahlı kuvvetleri temsil eden 6.cı evde yüceldiği Oğlak burcunda  yerleşmiş.Mars haritada ki en güçlü gezegenlerden biri.

 

       Jüpiter ASC yücelme yöneticisi ,6 ve 9.cu ev yöneticisi olarak 5.ci evde yönettiği Yay burcunda yerleşmiş. 10.cu evle ve 10.cu evde ki Kiron’la üçgen açıda.

 

      Satürn 11.ci evde Boğa’da yerleşmiş, Ay düğümleri ile T-kare yapıyor .

 

   Bu haritada da toprak burçları ve su grubu burçlar vurgulanıyor.

 

     Güney Ay düğümü Aslan’da -Kuzey Ay düğümü Kova’da yerleşmiş,1980 haritasında ki yerleşim bunun tersi yerleşimdeydi. Kuzey düğümü Aslan-Güney düğümü Kova’da idi.

27 Mayıs’ta ise Düğümler Başak (kuzey)-Balık (güney) ekseninde bulunuyordu.

 

      12 Mart haritasında su grubu burçların   baskın olması ,Mars ve Jüpiter yerleşimi, Uranüs’ün Terazi’de ki yerleşimi nedeniyle bu eylem daha diplomatik daha nazik ve kibarca yapılmış. Hatta Kuzey düğümün  Kova’da olması da etkili olmalı.

 

    T.C haritası üzerinde ki  yerleşim ise:

 

  **Güneş,Merkür, Kiron  natal harita 10.cu ev üzerinde

  **Ay, Pluto , Uranüs natal haritanın 4.cü evinin üzerinde ,10.cu eve karşıt yerleşimde.

  **Transit Mars,  natal harita Ay’ı ile karşıt durumda.

  **Transit Jüpiter ve Neptün ,natal haritada 6.cı ev üzerinde hareket ediyor.Ay düğümleri ile T-kare ,natal haritada ki Mars’la altmışlık açıda.

 

Ülkemiz tarihinde çok önemli olan  bu üç olayında ortak noktalarını şöyle özetleyebiliriz.

1- 27 mayıs ve  12  Eylül Yeniay fazında,12 Mart dolunay fazında olmuş

2- 27    mayıs     ve  12   Eylül haritasında  yükselende sabit burç var, 12 Mart’ta  öncü burç yerleşmiş.

3- Mars üç haritada da yönettiği ve yüceldiği burçlarda yerleşmiş , yaptırım gücü  çok yüksek.

4- Toprak elementi baskın ve  olayları yönlendirmede  etkili. Eylemde ki gezegenler genel olarak toprak burçlarında, ikincil olarak hava burçları çok etkili (özellikle Ay ve Merkür yerleşimleri dikkat çekici ),su ve ateş burçları da  yardımcı durumda.

5-Kiron  T.C kuruluş ve üç olayın  haritasında  10.cu evde yerleşmiş.

6-Uranüs üç haritada da 4.cü evde bulunuyor. (27 mayıs’ ta Aslan’da,12 Eylül’de Akrep’te,12 Mart’ta Terazi’de)

7-Ay düğümleri 27 Mayıs’ta  Başak (kuzey)-Balık (güney)aksında yerleşik. (Değişken aksta)  (Günümüzde ki yerleşimin tersi)

 12 Eylül’de  Aslan- Kova , 12 Mart’ta Kova-Aslan aksında duruyor. (Sabit burç aksında)

 

Kısa olarak bu üç önemli tarihin astrolojik yerleşimini  sizlere aktardım. 

 

Bu  güzel vatanımızda barış içinde , huzurlu  ve mutlu yaşayabilmemiz dileğiyle.

 

Sevgi Şentekin

 

1 Aralık 2007  İzmir

bottom of page